นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม 10 กันยายน วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก พร้อมเผยแพร่การแถลงข่าวของทางกรมสุขภาพจิตที่ได้จัดกิจกรรมภายใต้แคมเปญ “See You Tomorrow แล้วเจอกันวันพรุ่งนี้” เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกประจำปี 2564

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม 10 กันยายน วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ซึ่งในวันนี้ทางโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ได้จัดกิจกรรมมอบสื่อและถุงผ้า ให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิตแก่ผู้เข้ารับบริการเพื่อเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้เข้ารับบริการ พร้อมเผยแพร่การแถลงข่าวของทางกรมสุขภาพจิตที่ได้จัดกิจกรรมภายใต้แคมเปญ “See You Tomorrow แล้วเจอกันวันพรุ่งนี้” เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกประจำปี 2564 เน้นทุกคนร่วมมือกันสร้างและส่งต่อความหวัง เพื่อลดความสูญเสียด้านสุขภาพจิต โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการสาธารณสุข เป็นประธานในการเปิดแถลงข่าวเนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก 2564 พร้อม พญ.พรรพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิตและผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายเข้าร่วม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุคไลฟ์ กรมสุขภาพจิต ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับชมได้ทั่วประเทศ ณ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ขอบพระคุณภาพประกอบข่าว : ทีมช่างภาพกรมสุขภาพจิต ทีมช่างภาพ รพจ.เลยฯ

🙏