ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนซักเสื้อผ้าผู้ป่วยใน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนซักเสื้อผ้าผู้ป่วยใน