ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนซักเสื้อผ้าผู้ป่วยใน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนซักเสื้อผ้าผู้ป่วยใน