ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

รายละเอียด