วันที่ 10 ตุลาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันสุขภาพจิตโลกกรมสุขภาพจิตขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมเสวนาออนไลน์ เนื่องในวันสุขภาพจิตโลก ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “สุขภาพจิตไทย วัดใจไปด้วยกัน”

วันที่ 10 ตุลาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันสุขภาพจิตโลกกรมสุขภาพจิตขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมเสวนาออนไลน์ เนื่องในวันสุขภาพจิตโลก ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “สุขภาพจิตไทย วัดใจไปด้วยกัน” ร่วมวัดใจไปกับ พระมหาสมปอง ตาลปุตโต แม่สิตางคุ์ บัวทอง แอนนา ชวนชื่น ดีเจอาร์ต จากคลื่น 94 EFM และคุณหมอวิ โฆษกกรมสุขภาพจิต
.
แล้วเจอกันในวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม นี้ เวลา 16.00 เป็นต้นไป
ทาง Facebook Fanpage กรมสุขภาพจิต