โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์รับมอบ ชุด PPE ป้องกันร่างกาย หน้ากากอนามัยและเครื่องพ่นนำยาฆ่าเชื้อโรคแบบพกพา จำนสน 1 เครื่อง

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์รับมอบ ชุด PPE ป้องกันร่างกาย หน้ากากอนามัยและเครื่องพ่นนำยาฆ่าเชื้อโรคแบบพกพา จำนสน 1 เครื่อง ที่ทางคุณสิริอาภา สิทธิบัญชาพร้อมครอบครัว นำมามอบแก่โรงพยาบาลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อและสามารถให้บริการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนในสถานการณ์การระบาดของ COVID – 19 ทางโรงพยาบาลขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ณ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์