โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ รับมอบข้าวต้มหมูจากอาจารย์ประพิณ สันติวรากรและครอบครัว ที่นำมามอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในช่วงสถานการณ์การระบาดของ โควิด – 19

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ รับมอบข้าวต้มหมูจากอาจารย์ประพิณ สันติวรากรและครอบครัว ที่นำมามอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในช่วงสถานการณ์การระบาดของ โควิด – 19 ทางโรงพยาบาลต้องกราบขอบพระคุณธารน้ำใจของท่านเป็นอย่างสูง ณ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์