นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร พร้อมบุคลากรร่วมมอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ น.ส.ชุติมา น้อยวังหิน นักโภชนาการปฏิบัติการ เนื่องในโอกาสย้ายไปประจำที่ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กรมอนามัย

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร พร้อมบุคลากรร่วมมอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ น.ส.ชุติมา น้อยวังหิน นักโภชนาการปฏิบัติการ เนื่องในโอกาสย้ายไปประจำที่ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กรมอนามัย ตำแหน่ง นักโภชนาการปฏิบัติการ ณ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์