โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธการ”พิทักษ์ไทเลย 64″

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้นายวิรัช วัฒนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธการ”พิทักษ์ไทเลย 64″ จัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลย โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลย นายชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมในครั้งนี้ โดยเป็นการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธการ”พิทักษ์ไทเลย 64″ และประชาสัมพันธ์ผลการปฏบัติงานแก่หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสื่อมวลชน ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย