โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยนายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมคณะ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ตามนโยบายรัฐบาลในการกระจายวัคซีนแก่ประชาชนทั่วไป

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยนายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาล นำทีมบุคลากรอาทิ นายแพทย์ประจำโรงพยาบาล พยาบาล เภสัชกร ทีมสหวิชาชีพและเจ้าหน้าที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ตามนโยบายรัฐบาลในการกระจายวัคซีนแก่ประชาชนทั่วไป ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยได้แจ้งว่าโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์สามารถเป็นหน่วยให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด – 19 แก่กลุ่มเป้าหมายและผู้ป่วยจิตเวชได้ ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางการกระจายวัคซีนให้แก่ประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและยังสามารถช่วยให้คำแนะนำทางสุขภาพจิต ให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีน สามารถช่วยให้ผู้เข้ารับบริการคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับการรับวัคซีนโควิด – 19ได้ โดยในวันนี้ได้เปิดให้บริการวัคซีนโควิด – 19 เข็มแรกเป็น Sinovac ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการจำนวน 100 ราย ได้แก่ผู้ที่ลงทะเบียน จำนวน 49 ราย Walk In จำนวน 50 ราย และผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลจำนวน 1 ราย ณ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์