โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยกลุ่มภารกิจการพยาบาล จัดพิธีน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยกลุ่มภารกิจการพยาบาล จัดพิธีน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ โดยมีนายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์เป็นประธานในพิธี นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมคณะผู้บริหารกลุ่มภารกิจการพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงานทุกส่วน พยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และนักศึกษาพยาบาล เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน หลังจากนั้นเป็นการมอบโล่เกียรติคุณ ใบประกาศ แก่พยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ที่มีความดีเด่นด้าน บริการ จริยธรรม และจิตอาสา พร้อมมอบช่อดอกไม้ต้อนรับบุคลากรที่มาปฏิบัติงานใหม่ ประจำกลุ่มภารกิจการพยาบาล ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์