โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยนายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยฯให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 1-7 พ.ย. 2564

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยนายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยฯให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 1-7 พ.ย. 2564 นางบุศรินทร์ เวศมโน รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน จัดโดยคณะกรรมการการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ตามที่กรมสุขภาพจิตกำหนดให้วันที่ 1-7 พ.ย.ของทุกปีเป็นวันสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติและด้วยนโยบายของแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่ได้เน้นเรื่องการวัดใจไปพร้อมกัน ซึ่งหัวข้อหลักในการจัดงานครั้งนี้คือ “สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน” วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ช่องทางการดูแลสุขภาพจิตเบื้องต้นแก่ประชาชนในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ด้วยการทดสอบสุขภาพจิตด้วยตนเองผ่าน https://www.xn--82cx0dxb9e.com/ หรือ https://checkin.dmh.go.th ช่องทางการขอรับคำปรึกษาสุขภาพจิตจากสถานพยาบาลใกล้บ้าน รวมถึงเผยแพร่สื่อความรู้สุขภาพจิต เช่นโรคซึมเศร้า โรคจิตเภท โรคเครียด ภาวะที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีความรู้นำไปดูแลสุขภาพจิตของตนเองและคนรอบข้างได้ ณ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์