ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ครบรอบ 22 ปี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ครบรอบ 22 ปี โดยนำบุคลากรร่วมตักบาตรพร้อมถวายสังฆทานและจตุปัจจัย รับศีลจากพระราชวชิรสุธี เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวง/เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธ) จากนั้นได้นำบุคลากรร่วมไหว้พระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลในจุดต่างๆ ศาลตายายซึ่งเป็นศาลประจำโรงพยาบาลเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่โรงพยาบาลและบุคลากรทุกท่านตลอดจนผู้เข้ารับบริการ หลังจากนั้นนำบุคลากรทุกกลุ่มงานร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสด้านจิตอาสาและการมีส่วนร่วมโดยนำบุคลากรปลูกดอกเฟื้องฟ้าซึ่งเป็นไม้ประดับมงคลในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์