นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2564

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2564 ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำจตุปัจจัยไปใช้สมทบทุนสร้างอาคารที่พักสงฆ์ โดยมีนายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข และแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุขพร้อมจตุปัจจัยเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารที่พักสงฆ์ ณ วัดพุทธปัญญา ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี
.
ขอบพระคุณภาพข่าวจาก          คุณอรรนพ ชาญด้วยกิจ ช่างภาพกรมสุขภาพจิต

คุณธรารัตน์ ทัดสอน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ