วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 แก่กลุ่มเป้าหมายและผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางการกระจายวัคซีนให้แก่ประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน พร้อมทีมแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพช่วยให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพจิต ให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้เข้ารับบริการคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับการรับวัคซีนโควิด – 19 ในวันนี้ได้เปิดให้บริการวัคซีนโควิด – 19 สูตรเข็มที่ 1 เป็น AstraZeneca เข็มที่ 2 เป็น Pfizer โดยในวันนี้เป็นการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่1 จำนวน 4 ราย ,เข็มที่ 2 ตามนัดหมายจำนวน 69 ราย และเข็มกระตุ้นเข็ม 3 จำนวน 5 ราย รวมจำนวนผู้เข้ารับบริการวัคซีน 78 ราย ณ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์