โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณธารน้ำใจ จาก ร้านวาฬ ชานม ร้าน Pn Style เสื้อผ้าแฟชั่น ทางโรงพยาบาลต้องกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญมา ณ ที่นี้ด้วยคะ/ครับ

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณธารน้ำใจจากคุณอชิรญา ปานธรรม ร้านวาฬ ชานม ภูเรือ ร้าน Pn Style เสื้อผ้าแฟชั่น ซอยตะวันฉายและผู้ใจบุญ ที่นำเครื่องดื่มนมสด โกโก้ ชาเขียวและชาเย็นมามอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลและผู้เข้ารับบริการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการรักษาสุขภาพจิตในสถานการณ์การระบาดของโควิด – 19 ทางโรงพยาบาลต้องกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญมา ณ ที่นี้ด้วยคะ/ครับ