โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลผานกเค้าเพื่อสร้างแรงจูงใจ ลดความวิตกกังวลกลุ่มผู้ลังเลในการตัดสินใจรับวัคซีน ป้องกัน Covid – 19

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาล นำทีมพยาบาลวิชาชีพและสหวิชาชีพ ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลผานกเค้าเพื่อสร้างแรงจูงใจ ลดความวิตกกังวลกลุ่มผู้ลังเลในการตัดสินใจรับวัคซีน ป้องกัน Covid – 19 โดยใช้หลัก
.

– 3As : Affirm ชมเป็น , Ask : ถามเป็น , Advice : แนะนำเป็น

– BA : การให้คำแนะนำแบบสั้น Brief Advice

– BI : การให้คำปรึกษาแบบสั้น Brief Intervention

.

กลุ่มเป้าหมายได้แก่ กลุ่ม(608) ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ไม่เคยได้รับวัคซีนและมีความลังเลในการรับวัคซีน ให้มีความรู้และคลายความวิตกกังวลในการเข้ารับการฉีดวัคซีน Covid – 19 ณ ตำบลผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย