นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการสำรวจความลังเลในการฉีดวัคซีน และการสนทนาสร้างแรงจูงใจเพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการสำรวจความลังเลในการฉีดวัคซีน และการสนทนาสร้างแรงจูงใจเพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 โดยมีคณะกรรมการวางแผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด – 19) (C4) ซึ่งในวันนี้เป็นการรายงานการลงพื้นที่ในวันที่ 22 พ.ย. 64 ที่ทางโรงพยาบาลจิตเวชเลยฯได้ออกหน่วยเสริมสร้างพลังใจและดูแลสุขภาพจิตใจแก่ผู้ที่มีความวิตกกังวล มีความลังเลในการรับวัคซีนโควิด – 19 ในพื้นที่ตำบลผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย และร่วมวางแผนในการลงพื้นที่อีกสองแห่งได้แก่อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู และอ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย หลังจากนั้นเป็นการร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มภารกิจสุขภาพจิต(Mental Health) โดยเป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 และโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์