นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์เป็นประธานในการลงพื้นที่ประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์เป็นประธานในการลงพื้นที่ประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย และคณะกรรมการประเมินจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชฯ ในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลกุดจับ โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ประพนธ์ เครือเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดจับพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและเข้ารับการประเมินฯ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ จ.อุดรธานี