นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำบุคลากรทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต ( MCATT ) ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำบุคลากรทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต ( MCATT ) ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี นำโดยนางสิริพร พุทธิพรโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์ฯและเจ้าหน้าที่ และโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ นำโดยนายแพทย์โกศล วราอัศวปติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯและบุคลากร ร่วมประชุมวางแผนและลงพื้นที่บ้านสร้างหิน ต.นาราชควาย บ้านหนองปลาดุก ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ สร้างความเข้าใจ ลดความวิตกกังวลกลุ่มผู้ที่ลังเลในการตัดสินใจรับวัคซีนป้องกัน Covid – 19 ณ พื้นที่จังหวัดนครพนม