โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เชิญชวนพี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพจิตใจของตนเองและคนใกล้ชิดในสถานการณ์การระบาดของ Covid – 19 กันนะคะ

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เชิญชวนพี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพจิตใจของตนเองและคนใกล้ชิดในสถานการณ์การระบาดของ Covid – 19 กันนะคะ🥰🥰🥰
ขอให้เราได้ให้และเอาใจใส่คุณ” พบปัญหาสุขภาพจิต คิดถึงจิตเวชเลยฯนะคะ☺สายด่วนสุขภาพจิต 1323☎

ลิงค์ประเมินตรวจเช็คสุขภาพใจ : https://www.xn--82cx0dxb9e.com/