โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เชิญชวนประชาชนร่วมดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจไปพร้อมๆกัน ผ่าน ” www.วัดใจ.com “

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เชิญชวนประชาชนร่วมดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจไปพร้อมๆกัน

ผ่าน ☺☺☺www.วัhttp://xn--82cx5l.com/ 😊😊😊

มาดูแลสุขภาพจิตใจของตนเองและคนรอบข้างไปพร้อมๆกันคะ/ครับ”

#กรมสุขภาพจิต #โรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ #สายด่วนสุขภาพจิต1323