โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ร่วมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยชินวัตร

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยนางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาลพร้อมคณะบริหารกลุ่มการพยาบาลร่วมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยชินวัตร เนื่องในโอกาสครบกำหนดฝึกประสบการณ์การพยาบาลดูแลผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์