โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ขอเชิญชวนผู้ปกครองที่มีบุตรหรือบุตรหลานที่มีอายุ 6-18ปี ร่วมทำแบบสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างการทำหน้าที่ของครอบครัว พฤติกรรมการติดเกม และพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงของเด็กและเยาวชน ในช่วงสถานการณ์โควิท – 19

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ขอเชิญชวนผู้ปกครองที่มีบุตรหรือบุตรหลานที่มีอายุ 6-18ปี ร่วมทำแบบสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างการทำหน้าที่ของครอบครัว พฤติกรรมการติดเกม และพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงของเด็กและเยาวชน ในช่วงสถานการณ์โควิท – 19 ครอบครัวละ 1 ท่านคะ เพื่อการวิจัยและพัฒนางานจิตเวชเด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 😊😊😊สามารถเข้าได้ตาม QR หรือที่ https://forms.gle/9YBSiAimRzZVspFT8