โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเลยผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเข้ารับวัคซีนแบบ Walk In ในวันที่16 และ 24 ธ.ค. 64 นี้

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเลยผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเข้ารับวัคซีนแบบ Walk In ในวันที่16 และ 24 ธ.ค. 64 นี้ สูตรเข็มที่ 1 เปิดให้เลือกได้ 3 สูตรและประชาชนที่ต้องการรับวัคซีน AstrazenecaหรือPfizerเป็นเข็มที่ 2 และเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 ⭐️⭐️⭐️ตามเงื่อนไขกำหนด⭐️⭐️⭐️ มาสร้างภูมิคุ้มกัน กันนะคะ