รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง (รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายละเอียด