นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์นำทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 แก่กลุ่มเป้าหมายและผู้ป่วยจิตเวช

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์นำทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 แก่กลุ่มเป้าหมายและผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางการกระจายวัคซีนให้แก่ประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน พร้อมทีมสหวิชาชีพช่วยให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพจิตผ่านAPP Mental Health Check-In และ https://www.xn--82cx0dxb9e.com/ ให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้เข้ารับบริการคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับการรับวัคซีนโควิด – 19 ในวันนี้ได้เปิดให้บริการวัคซีนโควิด – 19 สูตรเข็มที่ 1 เข็มที่ 2 เป็น Pfizer และเช็มกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วย Pfizer ตามเงื่อนไงกำหนดโดยในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการแบบลงทะเบียนรอบประชาชน จำนวน 47 ราย และ บริการวัคซีนเข็มกระตุ้นสำหรับบุคลากรสาธารณสุข(เข็ม 3และ4) ด้วย Pfizer จำนวน 61 ราย รวมผู้รับบริการจำนวน 108 ราย ณ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์