โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 แก่กลุ่ม 608 ประชาชนทั่วไป ผู้ป่วยจิตเวช และวัคซีนเข็มกระตุ้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

วันที่ 12 มกราคม 2565 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 แก่กลุ่ม 608 ประชาชนทั่วไป ผู้ป่วยจิตเวช และวัคซีนเข็มกระตุ้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางการกระจายวัคซีนให้แก่ประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน พร้อมทีมสหวิชาชีพช่วยให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพจิตผ่านAPP Mental Health Check-In และ https://www.xn--82cx0dxb9e.com/ ให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้เข้ารับบริการคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับการรับวัคซีนโควิด – 19 ในวันนี้ได้เปิดให้บริการวัคซีนโควิด – 19 สูตรเข็มที่ 1 เข็มที่ 2 เช็มกระตุ้นเข็มที่ 3 สำหรับประชาชน และวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 4 สำหรับบุคลากรสาธารณสุขด้วย Pfizer และ Astrazeneca ตามเงื่อนไงกำหนดโดยในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการตามนัดหมายรอบประชาชน จำนวน 136 ราย และ บริการวัคซีนเข็มกระตุ้นสำหรับประชาชน (เข็ม 3) จำนวน 22 ราย บุคลากรสาธารณสุข(เข็ม 4) จำนวน 14 ราย รวมผู้รับบริการจำนวน 168 ราย ณ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์