นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรรับมอบน้ำดื่มแพ๊คสำเร็จ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย

วันที่ 13 มกราคม 2565 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรรับมอบน้ำดื่มแพ๊คสำเร็จ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลยนำโดยคุณนันทวรรณ ไชยเดช รองผู้จัดการบริหาร นายบัณฑิตพงศ์ มงคลสวัสดิ์ วศก.8 พร้อมเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ในการดูแลผู้เข้ารับบริการวัคซีนโควิด – 19 และผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาล ณ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์