โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยนางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาลพร้อมบุคลากร รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคอาทิ ซาลาเปา นมเปี้ยว และน้ำดื่ม

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยนางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาลพร้อมบุคลากร รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคอาทิ ซาลาเปา นมเปี้ยว และน้ำดื่ม จากคุณสุรภา ลำมะยศพร้อมครอบครัว ห้างหุ้นส่วน กลางนา อาร์คิเทค ตัวแทนจำหน่ายนมเปรี้ยวดัชมิลล์ และร้านวารีนคร บ้านแฮ่ มามอบให้บุคลากรเพื่อใช้ในการดูแลผู้เข้ารับบริการและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของโควิด – 19 ทางโรงพยาบาลต้องราบขอบพระคุณธารน้ำใจของท่านมา ณ ที่นี้ ณ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์