กลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์

วันที่ 11 มีนาคม 2565 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยนางขัตติยา วัฒนา หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพพร้อมเจ้าหน้าที่จัดโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ โดยมีนางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาลให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรจากโรงพยาบาลเลยได้แก่นางสาวจันทร์จิรา แสนใจวุฒิ เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญการ วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพิ่มรายได้จากการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ มีการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน และสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์