ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ (บ้านพักคนงาน) ส่วนที่เหลือ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ (บ้านพักคนงาน) ส่วนที่เหลือ