โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสาดความสุขในวันสงกรานต์ แบบ New Normal

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสาดความสุขในวันสงกรานต์ แบบ New Normal โดยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 สงกรานต์นี้มาร่วมสาดความสุขแทนการสาดน้ำ😊😊😊กันนะคะ #COVID19 #โรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ #กรมสุขภาพจิต