โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนรักษามาตรการป้องกันโควิด – 19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนรักษามาตรการป้องกันโควิด – 19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 “ช่วยกันป้องกันรักษาร่างกายและหมั่นดูแลสุขภาพจิตใจกันด้วยนะคะ” ด้วยความปราถนาดีจากโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์😊😊😊 #COVID19 #โรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ #กรมสุขภาพจิต #สายด่วนสุขภาพจิต1323 ข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค