โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 28 เมษายน 2565 แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้นายณรงค์ ตั้งวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชุมชนและสารเสพติด และนายชาตรี ช่างเรือง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน การพยาบาลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดโดยโรงพยาบาลหนองคาย โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายแพทย์ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย นายแพทย์ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรติ พล.ต.ต.พุฒิพงศ์ มุสิกูล ผบก.ภ.จว.หนองคายพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย