นายกิตติพงษ์ บุญญาพัฒนาพงศ์ พร้อมครอบครัว มอบเงินจำนวน 3,000 บาท ให้แก่กองทุนเพื่อผู้ป่วยจิตเวชยากไร้

28 เมษายน 2565 นายกิตติพงษ์ บุญญาพัฒนาพงศ์ พร้อมครอบครัว มอบเงินจำนวน 3,000 บาท ให้แก่กองทุนเพื่อผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ทางโรงพยาบาลขอขอบพระคุณธารน้ำใจจากท่านเป็นอย่างสูง