โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณคุณแม่ถนอมและครอบครัวนำกล้วยมามอบให้ทางโรงพยาบาล

28 เมษายน 2565 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณคุณแม่ถนอมและครอบครัวนำกล้วยมามอบให้ ทางโรงพยาบาลขอขอบพระคุณท่านและขออนุโมทนาบุญมา ณ ที่นี้