แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เข้าร่วมงานแถลงข่าว”เดินหน้า สร้างเด็กไทยไอคิวดี” การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2564

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เข้าร่วมงานแถลงข่าว”เดินหน้า สร้างเด็กไทยไอคิวดี” การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2564 โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานและแขกผู้มีเกียรติในการแถลงผลการสำรวจไอคิว อีคิวเด็กไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี 2564 พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่ร่วมดำเนินงานพัฒนาเด็กไทยและพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยดีเด่น จำนวน 18 รางวัล
ในครั้งนี้เขตสุขภาพที่ 8 นำโดยนายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เป็นผู้รับใบประกาศเกียรติคุณประเภทที่มีการดำเนินงานในการพัฒนาระดับสติปัญญาเด็กไทย จนเห็นผลเป็นที่ประจักษ์(ทุกจังหวัดและภาพเขตมีไอคิวเท่ากับ/มากกว่า 100) จากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดหนองบัวลำภูได้รับใบประกาศเกียรติคุณประเภทที่มีผลงานดีเด่นในการดำเนินงานพัฒนาระดับสติปัญญาเด็กไทย ณ ห้องราชา 1-2 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานคร กรุงเทพมหานคร

ขอบพระคุณภาพข่าวจากกรมสุขภาพจิต