โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ร่วมรณรงค์ เชิญชวนทุกท่านเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง กลุ่ม 608 และประชาชนทั่วไป ในวันที่ 18 พ.ค. 65

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ร่วมรณรงค์เชิญชวนทุกท่านเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง กลุ่ม 608 และประชาชนทั่วไป ในวันที่ 18 พ.ค. 65 เปิด Walk – In จำนวน 300 ราย 🌟สำหรับผู้ที่รักษาโควิด – 19 หายแล้ว 3-6 เดือน ควรฉีดวัคซีน 1 เข็ม เพื่อกระตุ้นภูมิต้านทานให้สูงขึ้น🌟 มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันอาการป่วยหนักที่เกิดจากการติดเชื้อโควิด – 19 กันนะคะ #COVID19 #เราจะผ่านไปด้วยกัน #โรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ