โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 แก่กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่ม 607 และ 608 ประชาชนทั่วไป ผู้ป่วยจิตเวช และวัคซีนเข็มกระตุ้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 แก่กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่ม 607 และ 608 ประชาชนทั่วไป ผู้ป่วยจิตเวช และวัคซีนเข็มกระตุ้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางการกระจายวัคซีนให้แก่ประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน พร้อมทีมสหวิชาชีพช่วยให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพจิตผ่าน APP Mental Health Check-In และ http://www.xn--82cx0dxb9e.com/ ให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้เข้ารับบริการคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับการรับวัคซีน ซึ่งในวันนี้ได้เปิดให้บริการวัคซีนโควิด – 19 สูตรเข็มที่ 1 เข็มที่ 2 เช็มกระตุ้นเข็มที่ 3 สำหรับประชาชน และวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 4 สำหรับบุคลากรสาธารณสุขและหน่วยงานต่างๆด้วย Pfizer , Astrazeneca , Moderna ตามเงื่อนไขกำหนด โดยในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการวัคซีนเข็มแรกแก่กลุ่มเปราะบาง ตามนัดหมาย บริการวัคซีนเข็มกระตุ้นสำหรับประชาชน(เข็ม 3) บุคลากรสาธารณสุขและประชาชน(เข็ม 4) รวมผู้รับบริการในวันนี้มีจำนวน 67 ราย ณ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์