แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ร่วมพิธีเปิดและกล่าวรายงานในพิธีเปิดป้ายกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลวังสะพุง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ร่วมพิธีเปิดและกล่าวรายงานในพิธีเปิดป้ายกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลวังสะพุง ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นประธานในพิธีเปิดร่วมด้วยนายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยพร้อมคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้โดยมีนายแพทย์รณรงค์ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุงพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ หลังจากนั้นเป็นการร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงพยาบาลวังสะพุงและลงพื้นที่ชุมชนเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวชในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง เป้าหมาย เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยจิตเวช และลดอัตราการฆ่าตัวตาย และสร้างขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย