แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์พร้อมคณะผู้บริหารศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 คณะผู้บริหาร เขตสุขภาพที่ 8 ร่วมต้อนรับนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนื่องในโอกาสให้เกียรติเป็นประธานเปิดอาคารภูมิจิต (หอผู้ป่วยและห้องตรวจผู้ป่วยนอกจิตเวช และยาเสพติด)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์พร้อมคณะผู้บริหารศูนย์สุขภาพจิตที่8 คณะผู้บริหาร เขตสุขภาพที่ 8 ร่วมต้อนรับนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนื่องในโอกาสให้เกียรติเป็นประธานเปิดอาคารภูมิจิต (หอผู้ป่วยและห้องตรวจผู้ป่วยนอกจิตเวช และยาเสพติด) โรงพยาบาลหนองคาย หลังจากนั้นเป็นการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการให้บริการผู้ป่วยนอกจิตเวชและยาเสพติด ชมการสาธิตระบบบริการผ่าน “R8 หมอพร้อม Telemedicine” ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์กัญชา และอาคารอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน อาคารพระเมตตา บารมี อาคารอนุรักษ์ และหน่วยบริการอื่นๆของโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ขอบพระคุณภาพข่าวจาก คุณอรรณนพ ชาญด้วยกิจ ช่างภาพปลัดกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์สุขภาพจิตที่ 8