แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดโครงการประชุมพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมายและร่วมประชุมอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตระดับจังหวัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำนายสงคราม อินทร์เพชร รองหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชุมชนและสารเสพติด จัดโครงการประชุมพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมายและร่วมประชุมอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตระดับจังหวัด วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการทำงานและผลักดันการบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.สุขภาพจิตฯและกระบวนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชคดีในเขตสุขภาพที่ 8 โดยมีคณะผู้บริหารจังหวัดหนองคาย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายพร้อมเจ้าหน้าที่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายเข้าร่วม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดหนองคาย