นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาลพร้อมตัวแทนบุคลากรและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยร่วมต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาลพร้อมตัวแทนบุคลากรและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยร่วมต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี นำโดยนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ และคณะกรรมการ เข้าตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หนองหิน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสัวสดิ์ ร่วมให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวแนะนำผู้บริหารระดับจังหวัดที่เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยม ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย

ขอบพระคุณภาพประกอบข่าวจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย