รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ หน่วยงานโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

รายละเอียด