ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่ว ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ หน่วยงานโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

รายละเอียด ประกาศรับสมัคร

รายรละเอียด ใบสมัคร

รายละเอียด บัตรประจำตัวผู้สมัคร