นายแพทย์วรพงษ์ ศรีสิทธิพจน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจำจังหวัดเลยและติดตามอาการของผู้ป่วยหลังการรักษา ผ่านระบบ Telepsychiatry ระหว่างโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์และเรือนจำจังหวัดเลย ภายใต้โครงการ “ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้ นายแพทย์วรพงษ์ ศรีสิทธิพจน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และน.ส.กรรณิการ์ ชื่นสมบัติ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจำจังหวัดเลยและติดตามอาการของผู้ป่วยหลังการรักษา ผ่านระบบ Telepsychiatry ระหว่างโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์และเรือนจำจังหวัดเลย ภายใต้โครงการ “ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ซึ่งในวันนี้มีผู้รับการตรวจจำนวน 11 รายโดยเป็นผู้ต้องขังหญิงจำนวน 7 ราย และผู้ต้องขังชายจำนวน 4 ราย ณ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ #ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ #กรมสุขภาพจิต #โรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ

ขอบพระคุณภาพประกอบข่าว จาก เรือนจำจังหวัดเลย