สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) งป.เดือนมิถุนายน 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) งป.เดือนมิถุนายน 2565