สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) งป.เดือนมิถุนายน 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) งป.เดือนมิถุนายน 2565