สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) งป.65. เดือนกรกฎาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) งป.65. เดือนกรกฎาคม 2565